Informujemy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 24.07.2017r. i  Uchwałą nr 204 Zarządu Głównego PZW z dnia 26.08.2017r. zmieniającą Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb zmianie uległy okresy ochronne niektórych gatunków ryb, które aktualnie wynoszą:

  • sum   –     od 1 stycznia do 31 maja 
  • węgorz –   od 1 grudnia do 31 marca