W dniu 12 maja 2021 dokonano zarybienia zalewu miejskiego w Łęczycy węgorzem obsadowym w ilości 10 kg, w dniu 14 i 19 maja narybkiem letnim szczupaka w ilości 7500 szt i 25000 szt. . Z uwagi na asortyment wpuszczonych ryb ( niewymiarowe ) zarząd odstąpił od wprowadzenia zakazu wędkowania.