Składki na rok 2022 przyjmowane będą począwszy od dnia 28 grudnia 2021 r. do  10  maja 2022r.  we wtorki, w godzinach 16:00 – 17:00.