SKŁAD KOMISJI EGZAMINACYJNEJ NA KARTĘ WĘDKARSKĄ:

Bartłomiej Łukasiewicz – tel. 535 478 889

Jan Kubiak – tel. 783 860 929

Henryk Kucharski – tel. 535 294 612