W związku z przypadkami pojawienia się śniętych ryb na rzece Czartówce ( dopływie zalewu ) na wniosek Sanepidu ( do czasu otrzymania wyników badań wody ) od dnia dzisiejszego tj. 08 maja do 12 maja włącznie wprowadza się zakaz połowu ryb na zalewie w Łęczycy.