Tutaj dodajemy aktualne uchwały obowiązujące naszych wędkarzy oraz osoby łowiące na zalewie:

UCHWAŁY Z DNIA 17.12.2006 r.

 1. Na terenie wody zamkniętej koła od dnia 1 stycznia 2007r. ogranicza się limit połowu karpi  do 2 sztuk na dobę.
 2. Na terenie wody zamkniętej koła od dnia 1 stycznia 2007r. ogranicza się limit połowu pstrąga i palii do 2 sztuk na dobę łącznie.
 1. Na terenie wody zamkniętej koła od dnia 1 stycznia 2007r. wprowadza się 35 cm wymiar ochronny długości karpia.
 2. Na terenie wody zamkniętej koła od dnia 1 stycznia 2007r. wprowadza się 30 cm wymiar ochronny długości lina.
 3. Zobowiązuje się zarząd do utworzenia funduszu nagrodowego z którego będą fundowane nagrody dla zwycięzców zawodów wędkarskich organizowanych przez koło.

Fundusz nagrodowy powstaje z 15% odpisu ze środków finansowych pochodzących z dobrowolnych    wpłat wędkarzy na cele zarybieniowe i rekreacyjne.    

UCHWAŁY Z DNIA 16.12.2012r.

1. Po przeprowadzonym zarybieniu zalewu wprowadza się 10-dniowy okres karencji na wędkowanie.

                                

UCHWAŁY Z DNIA 19.12.2019 r.

1. Osoby wędkujące na terenie wody zamkniętej koła mają obowiązek przechowywania ryb żywych w stosownych  siatkach, a uśmierconych obok siebie na łowisku. Nie stosowanie się do powyższego obowiązku skutkować będzie pozbawieniem prawa do wędkowania na zalewie.

2. Osoby wędkujące na terenie wody zamkniętej koła na prośbę członków Społecznej Straży Rybackiej mają obowiązek okazania zawartości siatki z rybami, torby oraz zawartości bagażnika pojazdu. Nie zastosowanie się do powyższego obowiązku skutkować będzie pozbawieniem prawa do wędkowania na zalewie.

3.  Przy wyborze miejsca do wędkowania na wodzie zamkniętej koła decyduje pierwszeństwo przybycia łowisko.

UCHWAŁA Z DNIA 05.12.2021 r.

 1. Dla członków PZW nie będących członkami naszego koła, a chcących wędkować na wodzie zamkniętej koła ustala się od   1 stycznia 2022r. dobrowolne wpłaty na ochronę i zagospodarowanie wody w wysokości:

– 40zł za jednodniową składkę

– 120zł za siedmiodniową składkę

– 300zł za roczną składkę

3. Dla osób, które nie są członkami PZW, a chcących wędkować na wodzie zamkniętej koła ustala się od dnia  1 stycznia 2020 r. dobrowolne wpłaty na ochronę i zagospodarowanie wody w wysokości:

– 60zł za jednodniową składkę

– 250zł za miesięczną składkę

– 400zł za roczną składkę

4. Na terenie wody zamkniętej koła w Łęczycy od 1 stycznia 2022 r. wprowadza się zakaz spinningowania oraz połowu ryb na martwą i żywą rybkę w okresie od 1 stycznia do 31 maja.

5. Na terenie wody zamkniętej koła od 1 stycznia 2022 r. wprowadza się górny wymiar ochronny dla szczupaka i sandacza wynoszący powyżej 90 cm.

6.  Od 1 stycznia 2022 r. w trakcie trwającej karencji po zarybieniu rybą spokojnego żeru zezwala się na wędkowanie przy użyciu żywej i martwej rybki oraz spinningowanie z zachowaniem zasad ujętych w pkt. 4

UCHWAŁA Z DNIA 11.12.2022 r.

 1. Na terenie wody zamkniętej koła wprowadza się górny wymiar ochronny karpia wynoszący 80 cm.
 2. Dla członków koła PZW w Łęczycy, wędkujący na wodzie zamkniętej koła od 1 stycznia 2022 r. wprowadza się coroczną dobrowolną wpłatę na cele zarybieniowe i rekreacyjne w wysokości 150 zł, dla młodzieży uczącej się w wieku od 16 do 24 lat w wysokości 60 zł, dla członków uczestników 30 zł.
 3. Na wodzie zamkniętej koła wprowadza się zakaz wędkowania ze środków pływających.
 4. W 2023 roku wędkarz, który złowi na wodzie zamkniętej koła największego suma zostanie zwolniony z wniesienia opłata na zarybienie w następnym roku.

UCHWAŁY Z DNIA 19.11.2023 r.

 1. Członkowie koła PZW w Łęczycy, wędkujący na wodzie zamkniętej koła, od dnia 1 stycznia 2024 r. zobowiązani są do corocznego indywidualnego przepracowania 5 godzin na rzecz koła lub uiszczenia ekwiwalentu pieniężnego w wysokości 28 zł za każdą nie odpracowaną godzinę. Z powyższego obowiązku zwolnieni są: osoby wchodzące w skład zarządu, Społecznej Straży Rybackiej, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, Rzecznik Dyscyplinarny Koła, inwalidzi z całkowitym zakazem pracy po dokumentowaniu powyższego faktu, osoby w wieku 75 lat i starsze, osoby pierwszy raz wstępujące w szeregi koła.
 2. Na terenie wody zamkniętej koła od dnia 1 stycznia 2024r. ogranicza się limit połowu amura do 1 sztuki na dobę.
 3. Kobiety członkinie koła PZW w Łęczycy otrzymują bezpłatne zezwolenia na wędkowanie na wodzie zamkniętej koła.
 4. Na wodzie zamkniętej koła od dnia 1 stycznia 2024 r. spinningowanie odbywa w oparciu o przepisy Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb z zachowaniem ograniczeń wymiarowych i ilościowych określonych w Uchwałach Koła.