Wysokość składek członkowskich PZW

Termin opłacenia składki upływa z dniem 30 kwietnia br. Jego niedotrzymanie powoduje konieczność ponownego opłacenia wpisowego.

 • SKŁADKA CZŁONKOWSKA NORMALNA – 170 zł
 • SKŁADKA CZŁONKOWSKA ULGOWA – 128zł
 • odznaczeni srebrną odznaką PZW
 • SKŁADKA CZŁONKOWSKA ULGOWA – 85 zł
  • odznaczeni złotą odznaką PZW;
  • legitymujący się uprawnieniem wynikającym z posiadanego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności
  • SKŁADKA CZŁONKOWSKA ULGOWA – 43 zł
   • odznaczonych złotą odznaką PZW z wieńcami
   • młodzież szkolna i studenci od 17do 24 lat
   • członka uczestnika do lat 16;
 • WPISOWE
  • normalna – 30
  • uczestnika – 0
 • LEGITYMACJA CZŁONKOWSKA (z opłaty zwolnieni są członkowie uczestnicy) – 10 zł

Wysokość opłat za wędkowanie na Zalewie Miejskim w Łęczycy

Członkowie Koła PZW w Łęczycy:

WYMAGANE POSIADANIE SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ PZW NA 2024r. ORAZ KARTY WĘDKARSKIEJ.

 • SKŁADKA NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE
  • 150 zł – opłata normalna
  • 60 zł – opłata ulgowa
   (dotyczy młodzieży ucząca się w wieku od 16 do 24 lat)
  • 30 zł – opłata dla członków uczestników
 • PRACA NA RZECZ KOŁA
  Członkowie koła PZW w Łęczycy, wędkujący na wodzie zamkniętej koła, zobowiązani są do corocznego indywidualnego przepracowania:
  • 5 godzin lub wpłacenia ekwiwalentu w wysokości 140zł

  Z powyższego obowiązku zwolnieni są:

  • osoby wchodzące w skład zarządu, Społecznej Straży Rybackiej, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
  • Rzecznik Dyscyplinarny Koła
  • inwalidzi z całkowitym zakazem pracy po udokumentowaniu powyższego faktu
  • osoby w wieku 75 lat i starsze
  • osoby pierwszy raz wstępujące w szeregi koła PZW w Łęczycy

Członkowie innych kół PZW chcących wędkować na Zalewie Miejskim w Łęczycy

WYMAGANE POSIADANIE SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ PZW NA 2024r. ORAZ KARTY WĘDKARSKIEJ.

 • 40 zł – składka 1-dniowa na ochronę i zagospodarowanie
 • 150 zł – składka 7-dniowa na ochronę i zagospodarowanie
 • 450 zł – składka roczna na ochronę i zagospodarowanie

Osoby niezrzeszone w PZW chcące wędkować na Zalewie Miejskim w Łęczycy

WYMAGANE POSIADANIE KARTY WĘDKARSKIEJ

 • 60 zł – składka 1-dniowa na ochronę i zagospodarowanie
 • 350 zł – składka miesięczna na ochronę i zagospodarowanie
 • 550 zł – składka roczna na ochronę i zagospodarowanie

Obcokrajowcy chcący wędkować na Zalewie Miejskim w Łęczycy

 • 500 zł – składka roczna na ochronę i zagospodarowanie

 Ograniczenia połowu obowiązujące na Zalewie Miejskim w Łęczycy na podstawie:

UCHWAŁ ZARZĄDU KOŁA:

Uchwała Nr 3/2022    

Zarządu Koła PZW w Łęczycy O/Sieradz

z dnia 05.04.2022 r.

w sprawie dodatkowych ograniczeń w połowie ryb (wymiarów i okresów ochronnych oraz limitów) obowiązujących na Zbiorniku Zalew Miejski w Łęczycy

Na podstawie § 57 pkt. 1, 2 i 12 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego z 15 marca 2017 r. oraz Zasad wędkowania na wodach Okręgu Sieradz w roku 2022, Zarząd Koła PZW w Łęczycy O/Sieradz podjął uchwałę w sprawie dodatkowych ograniczeń w połowie ryb (wymiarów i okresów ochronnych oraz limitów) gatunków wymienionych w §2 na zbiorniku Zalew Miejski w Łęczycy.

 1. Obowiązują następujące wymiary i okresy ochronne oraz limity dla gatunków:

gatunek

wymiar ochronny

limit połowu

okres ochronny 

Amur

50cm

1 szt.

 

Boleń

50cm

2 szt. łącznie z sandacz, szczupak

01.01-30.04

Jaż, Kleń

30cm

5 szt. łącznie

 

Karp

35cm i powyżej 80cm

2 szt.

 

Leszcz

bez wymiaru

5kg łącznie z innymi gatunkami bez limitu ilościowego

 

Lin

30cm

3 szt.

 

Płoć

bez wymiaru

5kg łącznie z innymi gatunkami bez limitu ilościowego

 

Okoń

18cm i powyżej 40cm

10 szt. 

 

Sandacz

50cm i powyżej 90cm

2 szt. łącznie z boleń, szczupak

01.01-31.05

Sum

70cm

1 szt. 

01.01-31.05

Szczupak

 

2 szt. łącznie z boleniem i sandaczem

01.01-30.04

Węgorz

60cm

2 szt.

01.01-31.03

Wzdręga

15cm

5kg łącznie z innymi gatunkami bez limitu ilościowego

 
 1. Jeżeli pierwszy albo ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku przypada w dzień ustawowo wolny od pracy (niedziela, święto), okres ochronny ulega skróceniu o ten dzień.

UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA KOŁA:

 • zakaz  połowu ryb na martwą i żywą rybkę w okresie od 1 stycznia do 31 maja
 • wymiar ochronny lina 30 cm
 • limit połowu 1 sztuka amura na dobę
 • limit połowu 2 sztuk karpi na dobę przy wymiarze ochronnym wynoszącym 35 cm i górnym 80 cm
 • limit połowu 2 sztuk pstrąga i palii na dobę łącznie
 • zakaz połowu jesiotra
 • w okresie karencji po zarybieniu białą rybą dozwolone spinningowanie i połów na żywca i martwą rybkę

Wysokość składek i opłat za wędkowanie na wodach okręgu PZW w Sieradzu

 • SKŁADKA OKRĘGOWA ROCZNA PODSTAWOWA – PEŁNA (dot. wszystkich metod i sposobów połowu w tym troling) – 190 zł
 • SKŁADKA OKRĘGOWA ROCZNA PODSTAWOWA – NIEPEŁNA ( wyłączone wędkowanie ze środków pływających i troling oraz na wodach górskich ) – 180zł
 • SKŁADKA OKRĘGOWA ROCZNA PODSTAWOWA – NIEPEŁNA
 • ( wyłączone wędkowanie ze środków pływających i troling oraz na wodach górskich  i zbiornikach zaporowych ) – 170zł
 •  
 • SKŁADKA OKRĘGOWA ROCZNA ULGOWA – PEŁNA (dot. wszystkich metod i sposobów połowu  w tym troling oraz na wodach górskich) – 130zł:
  • mężczyźni od 65 roku życia pod warunkiem posiadana stażu wędkarskiego powyżej 10 lat 
  • kobiety od 60 roku życia pod warunkiem posiadania stażu wędkarskiego powyżej 10 lat
 • SKŁADKA OKRĘGOWA ROCZNA ULGOWA – PEŁNA (dot. wszystkich metod i sposobów połowu  w tym troling ) – 110zł
  •  odznaczeni  srebrną odznaką PZW;
 • SKŁADKA OKRĘGOWA ROCZNA ULGOWA – PEŁNA (dot. wszystkich metod i sposobów połowu  w tym troling )- 80zł
  • młodzież szkolna, studenci w wieku od 16 do 24 lat;
 • SKŁADKA OKRĘGOWA ROCZNA ULGOWA – PEŁNA (dot. wszystkich metod i sposobów połowu  w tym troling ) – 80zł
  • odznaczeni złotą odznaką PZW
  •  
 • SKŁADKA OKRĘGOWA ROCZNA ULGOWA – NIEPEŁNA ( wyłączone wędkowanie ze środków pływających i troling oraz wędkowanie na wodach górskich) – 120zł
 • mężczyźni od 65 roku życia pod warunkiem posiadana stażu wędkarskiego powyżej 10 lat 
 • kobiety od 60 roku życia pod warunkiem posiadania stażu wędkarskiego powyżej 10 lat
 •  
 • SKŁADKA OKRĘGOWA ROCZNA ULGOWA – NIEPEŁNA ( wyłączone wędkowanie ze środków pływających i troling oraz wędkowanie na wodach górskich) – 100zł
 • odznaczeni srebrną odznaką PZW
 • SKŁADKA OKRĘGOWA ROCZNA ULGOWA – NIEPEŁNA ( wyłączone wędkowanie ze środków pływających i troling oraz wędkowanie na wodach górskich) – 70zł
 • młodzież szkolna, studenci w wieku od 16 do 24 lat;    
 •  
 • SKŁADKA OKRĘGOWA ROCZNA ULGOWA – NIEPEŁNA ( wyłączone wędkowanie ze środków pływających i troling oraz wędkowanie na wodach górskich) – 70zł 
 • odznaczeni złotą odznaką PZW
 • SKŁADKA OKRĘGOWA ROCZNA ULGOWA – NIEPEŁNA ( wyłączone wędkowanie ze środków pływających i troling oraz wędkowanie na wodach górskich i zbiornikach zaporowych) – 110zł
 • mężczyźni od 65 roku życia pod warunkiem posiadana stażu wędkarskiego powyżej 10 lat 
 • kobiety od 60 roku życia pod warunkiem posiadania stażu wędkarskiego powyżej 10 lat
 • SKŁADKA OKRĘGOWA ROCZNA ULGOWA – NIEPEŁNA ( wyłączone wędkowanie ze środków pływających i troling oraz wędkowanie na wodach górskich i zbiornikach zaporowych) – 90zł
 • odznaczeni srebrną odznaką PZW  
 • SKŁADKA OKRĘGOWA ROCZNA ULGOWA – NIEPEŁNA ( wyłączone wędkowanie ze środków pływających i troling oraz wędkowanie na wodach górskich) – 60zł
 • młodzież szkolna, studenci w wieku od 16 do 24 lat;
 • SKŁADKA OKRĘGOWA ROCZNA ULGOWA – NIEPEŁNA ( wyłączone wędkowanie ze środków pływających i troling oraz wędkowanie na wodach górskich) – 60zł 
 • odznaczeni złotą odznaką PZW     
 • SKŁADKA OKRĘGOWA ROCZNA PEŁNA 0zł
 • odznaczeni złotą odznaką PZW z wieńcami
 • legitymujący się uprawnieniem wynikającym z posiadanego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • członkowie uczestnicy
 • SKŁADKA OKRESOWA DLA CZŁONKÓW PZW:

                    1 dzień :

 • PEŁNA – (dot. wszystkich metod i sposobów połowu  w tym troling ) – 70zł 
 • NIEPEŁNA -( wyłączone wędkowanie ze środków pływających i troling oraz na wodach górskich) – 60zł
 • NIEPEŁNA – ( wyłączone wędkowanie ze środków pływających i troling  oraz oraz na wodach górskich i na zbiornikach zaporowych  ) – 50zł

                    3 dni :

 • PEŁNA – (dot. wszystkich metod i sposobów połowu  w tym troling ) – 90zł
 • NIEPEŁNA – ( wyłączone wędkowanie ze środków pływających i troling oraz na wodach górskich ) – 70zł
 • NIEPEŁNA – ( wyłączone wędkowanie ze środków pływających i troling  oraz wędkowanie oraz na wodach górskich na zbiornikach zaporowych  ) – 60zł

                   7 dni:

 • PEŁNA – (dot. wszystkich metod i sposobów połowu  w tym troling ) – 110zł
 • NIEPEŁNA – ( wyłączone wędkowanie ze środków pływających i troling oraz na wodach górskich) – 90zł
 • NIEPEŁNA – ( wyłączone wędkowanie ze środków pływających i troling  oraz oraz na wodach górskich i na zbiornikach zaporowych  ) – 80zł
 • SKŁADKA OKRESOWA DLA OSÓB NIEZRZESZONYCH I OBCOKRAJOWCÓW:

  1 dzień :

  • PEŁNA – (dot. wszystkich metod i sposobów połowu  w tym troling ) –  100zł 
  • NIEPEŁNA -( wyłączone wędkowanie ze środków pływających i troling oraz na wodach górskich) – 80zł
  • NIEPEŁNA – ( wyłączone wędkowanie ze środków pływających i troling oraz na wodach górskich i na zbiornikach zaporowych  ) – 60zł

3 dni :

 • PEŁNA – (dot. wszystkich metod i sposobów połowu  w tym troling ) –  140zł 
 • NIEPEŁNA -( wyłączone wędkowanie ze środków pływających i troling oraz na wodach górskich) – 100zł
 • NIEPEŁNA – ( wyłączone wędkowanie ze środków pływających i troling oraz na wodach górskich i na zbiornikach zaporowych  ) – 80zł

           7 dni :

 • PEŁNA – (dot. wszystkich metod i sposobów połowu  w tym troling ) –  180zł 
 • NIEPEŁNA -( wyłączone wędkowanie ze środków pływających i troling oraz na wodach górskich) – 140zł
 • NIEPEŁNA – ( wyłączone wędkowanie ze środków pływających i troling oraz na wodach górskich i na zbiornikach zaporowych  ) – 120zł

całoroczna :

 • PEŁNA – (dot. wszystkich metod i sposobów połowu  w tym troling ) –  470zł 
 • NIEPEŁNA -( wyłączone wędkowanie ze środków pływających i troling oraz na wodach górskich) – 440zł
 • NIEPEŁNA – ( wyłączone wędkowanie ze środków pływających i troling  oraz na wodach górskich i na zbiornikach zaporowych  ) – 410zł

Porozumienia zawarte przez Okręg Sieradzki PZW na 2024 rok – wody nizinne

                                             ( Stan na dzień 19.03.2024 )

Z chwilą podpisania innych dodatkowych porozumień międzyokręgowych zostaną one niezwłocznie opublikowane!!!           

 1. BIAŁA PODLASKA dopłata 40 zł odznaczeni złota odznaką z wieńcami 40zł
 2. BIAŁYSTOK dopłata 40 zł odznaczeni złota odznaką z wieńcami 40zł
 3. BIELSKO-BIAŁA dopłata 195złzłBYDGOSZCZ dopłata 140zł
 4. CHEŁM dopłata 40 zł odznaczeni złota odznaką z wieńcami 40zł
 5. CIECHANÓW dopłata 40 zł odznaczeni złota odznaką z wieńcami 40zł
 6. CZĘSTOCHOWA dopłata 40 zł odznaczeni złota odznaką z wieńcami 40zł
 7. GDAŃSK dopłata pełna ( wszystkie wody ) – 150zł, niepełna ( wody nizinne ) – 115zł, członkowie odznaczeni złota odznaką z wieńcami – 1 zł
 8. KALISZ dopłata 40 zł odznaczeni złota odznaką z wieńcami 40złKATOWICE dopłata 110 zł
 9. KIELCE dopłata 40 zł odznaczeni złota odznaką z wieńcami 40zł
 10. KOSZALIN dopłata wody nizinne 240 zł, wody górskie i nizinne 275 zł, trolling dodatkowa dopłata 115 złNIN dopłata: 88 zł, odznaczeni złotą odznaką z wieńcami 30 zł
 11. LEGNICA dopłata 200 zł wody nizinne i górskie (składka płatna poprzez internetowy system E-ZEZWOLEŃ), odznaczeni złotą odznaką PZW – 200 zł
 12. LUBLIN dopłata 40 zł odznaczeni złota odznaką z wieńcami 40zł
 13. PIŁA wymagane zezwolenie na amatorski połów rybP wszystkie wody, wszystkie metody i łódź -125 zł, wody nizinne bez łodzi – 115 zł
 14. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI dopłata 40 zł odznaczeni złota odznaką z wieńcami 40zł
 15. RADOM dopłata 40 zł odznaczeni złota odznaką z wieńcami 40zł
 16. SIEDLCE dopłata 40 zł odznaczeni złota odznaką z wieńcami 40zł
 17. SKIERNIEWICE dopłata 40 zł odznaczeni złota odznaką z wieńcami 40zł
 18. SZCZECIN wody nizinne na dwie wędki lub spinning-z brzegu – 95 zł, wody nizinne i górskie (wody krainy pstrąga i lipienia-na dwie wędki lub spinning z brzegu – 125 zł, odznaczeni złotą odznaką z wieńcami pełna -26 zł ( dodatkowo: środek pływający – 80 zł, trolling – 155 zł, do składki na trolling wymagana jest również składka środek pływający)
 19. Tarnów dopłata 135złT20 WROCŁAW dopłata 110zł tylko odznaczeni złotą odznaką z wieńcami 20zł wyłącznie przez system e-zezwolenie