Wysokość składek członkowskich PZW

Termin opłacenia składki upływa z dniem 30 kwietnia br. Jego niedotrzymanie powoduje konieczność ponownego opłacenia wpisowego.

 1. SKŁADKA CZŁONKOWSKA NORMALNA – 100 zł
 2. SKŁADKA CZŁONKOWSKA ULGOWA – 50 zł
  • odznaczeni złotą i srebrną odznaką PZW;
  • młodzież szkolna, studenci w wieku od 16 do 24 lat;
  • mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia;  ( wymagany 10 letni staż w PZW )
  • kobiety po ukończeniu 60 roku życia; ( wymagany 10 letni staż w PZW )
 3. SKŁADKA CZŁONKOWSKA ULGOWA – 25 zł
  • odznaczonych złotą odznaką PZW z wieńcami
  • członka uczestnika do lat 16;
 4. WPISOWE
  • normalna – 25 zł
  • uczestnika – 0 zł
 5. LEGITYMACJA CZŁONKOWSKA (z opłaty zwolnieni są członkowie uczestnicy) – 5 zł

Wysokość opłat za wędkowanie na Zalewie Miejskim w Łęczycy

Członkowie Koła PZW w Łęczycy:

WYMAGANE POSIADANIE SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ PZW NA 2022r. ORAZ KARTY WĘDKARSKIEJ.

 • ZARYBIENIE
  • 120 zł – opłata normalna
  • 60 zł – opłata ulgowa
   (dotyczy młodzieży ucząca się w wieku od 16 do 24 lat)
  • 30 zł – opłata dla członków uczestników
 • PRACA NA RZECZ KOŁA
  Członkowie koła PZW w Łęczycy, wędkujący na wodzie zamkniętej koła, zobowiązani są do corocznego indywidualnego przepracowania:
  • 5 godzin lub wpłacenia ekwiwalentu w wysokości 100zł

  Z powyższego obowiązku zwolnieni są:

  • osoby wchodzące w skład zarządu, Społecznej Straży Rybackiej, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
  • Rzecznik Dyscyplinarny Koła
  • inwalidzi z całkowitym zakazem pracy po udokumentowaniu powyższego faktu
  • osoby w wieku 75 lat i starsze
  • osoby pierwszy raz wstępujące w szeregi koła PZW w Łęczycy

Członkowie innych kół PZW chcących wędkować na Zalewie Miejskim w Łęczycy

WYMAGANE POSIADANIE SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ PZW NA 2022r. ORAZ KARTY WĘDKARSKIEJ.

 • 40 zł – składka 1-dniowa
 • 120 zł – składka 7-dniowa
 • 300 zł – składka roczna

Osoby niezrzeszone w PZW chcące wędkować na Zalewie Miejskim w Łęczycy

WYMAGANE POSIADANIE KARTY WĘDKARSKIEJ

 • 60 zł – składka 1-dniowa
 • 250 zł – składka miesięczna
 • 400 zł – składka roczna

Obcokrajowcy chcący wędkować na Zalewie Miejskim w Łęczycy

 • 500 zł – składka roczna

 Ograniczenia połowu obowiązujące na Zalewie Miejskim w Łęczycy na podstawie:

UCHWAŁ ZARZĄDU KOŁA:

Uchwała Nr 3/2022    

Zarządu Koła PZW w Łęczycy O/Sieradz

z dnia 05.04.2022 r.

w sprawie dodatkowych ograniczeń w połowie ryb (wymiarów i okresów ochronnych oraz limitów) obowiązujących na Zbiorniku Zalew Miejski w Łęczycy

 

Na podstawie § 57 pkt. 1, 2 i 12 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego z 15 marca 2017 r. oraz Zasad wędkowania na wodach Okręgu Sieradz w roku 2022, Zarząd Koła PZW w Łęczycy O/Sieradz podjął uchwałę w sprawie dodatkowych ograniczeń w połowie ryb (wymiarów i okresów ochronnych oraz limitów) gatunków wymienionych w §2 na zbiorniku Zalew Miejski w Łęczycy.

 1. Obowiązują następujące wymiary i okresy ochronne oraz limity dla gatunków:

 

gatunek

wymiar ochronny

limit połowu

okres ochronny 

Amur

50cm

2 szt.

 

Boleń

50cm

2 szt. łącznie z sandacz, szczupak

01.01-30.04

Jaż, Kleń

30cm

5 szt. łącznie

 

Karp

35cm

2 szt.

 

Leszcz

bez wymiaru

5kg łącznie z innymi gatunkami bez limitu ilościowego

 

Lin

30cm

3 szt.

 

Płoć

bez wymiaru

5kg łącznie z innymi gatunkami bez limitu ilościowego

 

Okoń

18cm i powyżej 40cm

10 szt. 

 

Sandacz

50cm i powyżej 90cm

2 szt. łącznie z boleń, szczupak

01.01-31.05

Sum

70cm

1 szt. 

01.01-31.05

Szczupak

50cm i powyżej 90cm

2 szt. łącznie z boleń, sandacz

01.12-30.04

Węgorz

60cm

2 szt.

01.01-31.03

Wzdręga

15cm

5kg łącznie z innymi gatunkami bez limitu ilościowego

 

 

 1. Jeżeli pierwszy albo ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku przypada w dzień ustawowo wolny od pracy (niedziela, święto), okres ochronny ulega skróceniu o ten dzień.

UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA KOŁA:

 • zakaz spinningowania oraz połowu ryb na martwą i żywą rybkę w okresie od 1 stycznia do 31 maja
 • wymiar ochronny lina 30 cm
 • limit połowu 2 sztuk karpi na dobę przy wymiarze ochronnym wynoszącym 35 cm
 • limit połowu 2 sztuk pstrąga i palii na dobę łącznie
 • zakaz połowu jesiotra
 • zakaz nęcenia po zarybieniu białą rybą
 • w okresie karencji po zarybieniu białą rybą dozwolone spinningowanie i połów na żywca i martwą rybkę ( z zachowaniem zasad spinningowania )
 •  

Wysokość składek i opłat za wędkowanie na wodach okręgu PZW w Sieradzu

 • SKŁADKA OKRĘGOWA ROCZNA PODSTAWOWA – PEŁNA (dot. wszystkich metod i sposobów połowu w tym troling) – 140 zł
 • SKŁADKA OKRĘGOWA ROCZNA PODSTAWOWA – NIEPEŁNA ( wyłączone wędkowanie ze środków pływających i troling ) – 130zł
 • SKŁADKA OKRĘGOWA ROCZNA PODSTAWOWA – NIEPEŁNA (  wyłączone wędkowanie ze środków pływających i troling oraz wędkowanie na zbiornikach zaporowych ) – 120zł
 • SKŁADKA OKRĘGOWA ROCZNA ULGOWA – PEŁNA (dot. wszystkich metod i sposobów połowu  w tym troling ) – 90zł:
  • odznaczeni złotą i srebrną odznaką PZW;
  • młodzież szkolna, studenci w wieku od 16 do 24 lat;
  • mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia;
  • kobiety po ukończeniu 60 roku życia;
 • SKŁADKA OKRĘGOWA ROCZNA ULGOWA – NIEPEŁNA ( wyłączone wędkowanie ze środków pływających i troling ) – 80zł
 • SKŁADKA OKRĘGOWA ROCZNA ULGOWA – NIEPEŁNA ( wyłączone wędkowanie ze środków pływających i troling  oraz wędkowanie na zbiornikach zaporowych  ) – 70zł
 • SKŁADKA OKRĘGOWA ROCZNA PEŁNA – UCZESTNIK – 20zł
 • SKŁADKA OKRESOWA DLA CZŁONKÓW PZW:

                    1 dzień :

  • PEŁNA – (dot. wszystkich metod i sposobów połowu  w tym troling ) –  50zł 
  • NIEPEŁNA -( wyłączone wędkowanie ze środków pływających i troling ) – 40zł
  • NIEPEŁNA – ( wyłączone wędkowanie ze środków pływających i troling  oraz wędkowanie na zbiornikach zaporowych  ) – 30zł

                    3 dni :

  • PEŁNA – (dot. wszystkich metod i sposobów połowu  w tym troling ) – 70zł
  • NIEPEŁNA – ( wyłączone wędkowanie ze środków pływających i troling ) – 50zł
  • NIEPEŁNA – ( wyłączone wędkowanie ze środków pływających i troling  oraz wędkowanie na zbiornikach zaporowych  ) – 40zł

                   7 dni:

  • PEŁNA – (dot. wszystkich metod i sposobów połowu  w tym troling ) – 90zł
  • NIEPEŁNA – ( wyłączone wędkowanie ze środków pływających i troling ) – 70zł
  • NIEPEŁNA – ( wyłączone wędkowanie ze środków pływających i troling  oraz wędkowanie na zbiornikach zaporowych  ) – 60zł
 • SKŁADKA OKRESOWA DLA OSÓB NIEZRZESZONYCH I OBCOKRAJOWCÓW:

  1 dzień :

   • PEŁNA – (dot. wszystkich metod i sposobów połowu  w tym troling ) –  80zł 
   • NIEPEŁNA -( wyłączone wędkowanie ze środków pływających i troling ) – 60zł
   • NIEPEŁNA – ( wyłączone wędkowanie ze środków pływających i troling  oraz wędkowanie na zbiornikach zaporowych  ) – 40zł

3 dni :

 • PEŁNA – (dot. wszystkich metod i sposobów połowu  w tym troling ) –  120zł 
 • NIEPEŁNA -( wyłączone wędkowanie ze środków pływających i troling ) – 80zł
 • NIEPEŁNA – ( wyłączone wędkowanie ze środków pływających i troling  oraz wędkowanie na zbiornikach zaporowych  ) – 60zł

           7 dni :

 • PEŁNA – (dot. wszystkich metod i sposobów połowu  w tym troling ) –  160zł 
 • NIEPEŁNA -( wyłączone wędkowanie ze środków pływających i troling ) – 120zł
 • NIEPEŁNA – ( wyłączone wędkowanie ze środków pływających i troling  oraz wędkowanie na zbiornikach zaporowych  ) – 100zł

całoroczna :

 • PEŁNA – (dot. wszystkich metod i sposobów połowu  w tym troling ) –  420zł 
 • NIEPEŁNA -( wyłączone wędkowanie ze środków pływających i troling ) – 390zł
 • NIEPEŁNA – ( wyłączone wędkowanie ze środków pływających i troling  oraz wędkowanie na zbiornikach zaporowych  ) – 360zł
 1. Członkowie honorowi i odznaczeni złotą odznaką PZW z wieńcami zwolnieni są z wnoszenia składki okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód na podstawie wpisu
  dokonanego w legitymacji członkowskiej przez Biuro Zarządu Okręgu.

Porozumienia zawarte przez Okręg Sieradzki PZW na 2022 rok – wody nizinne

                                             ( Stan na dzień 02.03.2022 )

Z chwilą podpisania innych dodatkowych porozumień międzyokręgowych zostaną one niezwłocznie opublikowane!!!           

 1. BIAŁA PODLASKA dopłata 20 zł
 2. BIAŁYSTOK dopłata 20 zł
 3. BIELSKO-BIAŁA dopłata 130zł
 4. BYDGOSZCZ dopłata 140zł
 5. CIECHANÓW dopłata 20 zł
 6. CHEŁM dopłata 20 zł
 7. CZĘSTOCHOWA dopłata: wody nizinne 20 zł, wody górskie 90 zł
 8. ELBLĄG dopłata 100zł
 9. GDAŃSK dopłata  wszystkie wody 130zł, odznaczeni złotą odznaką z wieńcami 70zł, wody nizinne: 88zł, odznaczeni złotą odznaką z wieńcami pełna 50zł,
 10. JELENIA GÓRA dopłata 100zł
 11. KALISZ dopłata 20 zł
 12. KATOWICE dopłata 110 zł
 13. KIELCE dopłata 20 zł
 14. KONIN dopłata: 88 zł, odznaczeni złotą odznaką z wieńcami 30 zł
 15. KOSZALIN dopłata: wody górskie 160zł, wody nizinne 140zł
 16. LEGNICA dopłata 130 zł
 17. LUBLIN dopłata 20 zł
 18. OLSZTYN dopłata wody nizinne 120 zł
 19. PIŁA dopłata: wszystkie wody, wszystkie metody i łódź -125 zł, wody nizinne bez łodzi – 115 zł
 20. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI dopłata 20 zł
 21. RADOM dopłata 20 zł
 22. SIEDLCE dopłata 20 zł
 23. SKIERNIEWICE dopłata 20 zł
 24. SZCZECIN wody nizinne na dwie wędki lub spinning-z brzegu – 75 zł, wody nizinne i górskie(wody krainy pstrąga i lipienia-na dwie wędki lub spinning z brzegu – 93 zł, odznaczeni złotą odznaką z wieńcami pełna -20 zł, na wędkowanie z łodzi i metodą trollingową wymagane są odrębne zezwolenia składki uzupełniające (łódź – 60 zł, trolling – 120 zł) – nie dotyczy odznaczonych złotą odznaką z wieńcami
 25. TARNOBRZEG dopłata 20 zł
 26. TARNÓW dopłata 90zł
 27. WAŁBRZYCH dopłata 110 zł, odznaczeni złotą odznaką z wieńcami 20zł
 28. WROCŁAW dopłata 110zł tylko odznaczeni złotą odznaką z wieńcami 20zł wyłącznie przez system e-zezwolenie