Składki na rok 2018 przyjmowane będą począwszy od dnia 27 grudnia 2017 r. do 8  maja 2018r.  we wtorki, w godzinach 16:00 – 17:30.

Z uwagi na sytuację rodzinną skarbnika prosimy o bieżące kontrolowanie dni kiedy składki będą przyjmowane ( terminy podane na stronie głównej w pozycji nadchodzące wydarzenia )!

Przypominamy, że od dnia 1 stycznia 2018 r. wędkowanie na zalewie możliwe jest tylko po wniesieniu stosownych opłat na rok 2018!

SZCZEGÓŁY OPŁAT W POZYCJI OPŁATY I SKŁADKI 2018.

Dodatkowo informujemy, że zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia od 2018r. każdy wędkarz chcący wędkować na zalewie zobowiązany jest odpracować 5godz. lub uiścić opłatę w wysokości 100zł,  uczestnik 5 godz. lub 50zł (szczegóły na stronie „O nas”/”Obowiązujące uchwały”)   –    PŁATNOŚĆ ZA NIEODPRACOWANIE GODZIN BĘDZIE UWZGLĘDNIANA PRZY WNOSZENIU OPŁAT NA 2019 r.