Informujemy, że w dniu 19 listopada 2023r.  o godz. 9.00 ( I termin ) lub o 9.30 ( II termin ) w sali Urzędu Miasta w Łęczycy przy ul. Konopnickiej 14 odbędzie się Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie członków Koła PZW w Łęczycy. Z uwagi na zdekompletowanie składu Komisji Rewizyjnej w porządku obrad znajduje się także punkt dot. wyboru składu nowej komisji.

Zapraszamy wszystkich chętnych i prosimy o punktualne przybycie.